biologische fair trade katoen

Meer info over biologische fair trade katoen
Katoen wordt het witte goud genoemd. Omdat het veel meer zou opbrengen dan graan of rijst. Maar het tegendeel is waar. Katoen is heel gevoelig voor ongedierte. Bovendien moeten de boeren opboksen tegen oneerlijke concurrentie van gesubsidieerde katoenboeren uit andere landen.  Fair trade importeurs helpen de boeren om om te schakelen naar biologische katoenteelt. Omschakeling naar biologische katoenteelt biedt nieuwe kansen. In plaats van chemische bestrijdingsmiddelen, zetten boeren bijvoorbeeld sluipwespen uit. Die verdrijven schadelijke insecten, maar blijven van de katoenpluis af. Ook onkruid wordt zonder gif bestreden: met de hand of met kleinschalige machines zoals het schoffelwagentje. Minder kosten dus voor bestrijdingsmiddelen. Voor katoenarbeiders komt biologische teelt uit de hemel vallen. Het betekent wel harder werken. Maar, in tegenstelling tot wat altijd gedacht wordt, brengen de katoenvelden juist meer op, omdat de bodem en het milieu zich herstellen.

breien voor Ethiopië op 8 maart vrouwendag

In samenwerking met de Reach Another Foundation gaan wij op 8 maart (vrouwendag) met z’n allen breien en haken voor kinderen met een waterhoofdje in Ethiopië.

18-25 april themaweek global goals met wereldmarkt

Deelnemers aan de wereldmarkt zijn:
Talent Foundation
Kwantaniza (Oeganda)
Care for Ghana
Kobane (Syrie).

debat gemeenteraadsverkiezingen

Niet vergeten : woensdag 7 febr. 19:30u in de wereldwinkel, Hoogstraat 275 : debat met
politieke partijen over ‘Eindhoven wereldstad’ : consequenties voor het nieuwe gemeentelijke
beleid. Onderwerpen : Eindhoven en fair trade, Eindhoven en de nieuwe VN doelen, 160
nationaliteiten, de contouren van een nieuwe multiculturele stad……………..en uiteraard alles
wat u inbrengt !!
Tevens kunt u zich inschrijven voor het ‘fair-trade diner’ voorafgaand aan het debat : vanaf
18:00u een heerlijke en verantwoorde maaltijd : opgeven via info@vredesburo.nl / 040-2444707

verslag bijeenkomst transparatie van de keten

filmpjes

In het kader van het transparant maken van de keten zijn consumenten filmpjes gemaakt van 8 productgroepen.

ANBI status

Stichting Fair Trade Eindhoven heeft per 1-1-2016 een ANBI stautus.

wereldwinkel wekt zonne-energie op

Dak van de wereldwinkel ligt vol met zonnepanelen.

NIEUW! Dopper sportcaps!

Laat de natuur je was doen.

Sinds kort verkopen wij "Seepje", Het 100% plantaardige wasmiddel! Voor witte-, zwarte-, kleur-, zijde- en wolwasjes. Een doosje kost € 7,95 en is goed voor 30 krachtige wassen op alle temperaturen.