Verslag Dutch Design Week

Het verslag van onze activiteiten gericht op het verbinden van Fair Trade aan Design in het kader van de DDW 2014. is klaar Onze vrijwilligers hebben dit project met veel enthousiasme uitgevoerd in de overtuiging dat:

  • Designers bij kunnen dragen aan de vernieuwing van producten gemaakt in Fair Trade werkplaatsen;
  • De creativiteit uit de Derde wereld om van “Niets” “Iets” te maken werkt als inspiratiebron voor Designers hier.

Het is gelukt deze uitwisseling tot stand te brengen. Hoe we dat gedaan hebben en welke resultaten dat heeft opgeleverd, kunt U lezen in dit verslag. Ook wordt verslag gedaan van wat de volgende keer beter moet.

 

Tijdens de DDW 2014 is een bijeenkomst geweest onder de noemer "Waar Design en Fair Trade elkaar ontmoeten". Het verslag van deze bijeenkomst is ook beschikbaar.