Verslag Dutch Design Week

Het verslag van onze activiteiten gericht op het verbinden van Fair Trade aan Design in het kader van de DDW 2014. is klaar Onze vrijwilligers hebben dit project met veel enthousiasme uitgevoerd in de overtuiging dat:

  • Designers bij kunnen dragen aan de vernieuwing van producten gemaakt in Fair Trade werkplaatsen;
  • De creativiteit uit de Derde wereld om van “Niets” “Iets” te maken werkt als inspiratiebron voor Designers hier.

Het is gelukt deze uitwisseling tot stand te brengen. Hoe we dat gedaan hebben en welke resultaten dat heeft opgeleverd, kunt U lezen in dit verslag. Ook wordt verslag gedaan van wat de volgende keer beter moet.

 

Tijdens de DDW 2014 is een bijeenkomst geweest onder de noemer "Waar Design en Fair Trade elkaar ontmoeten". Het verslag van deze bijeenkomst is ook beschikbaar. 

breien voor Ethiopië op 8 maart vrouwendag

In samenwerking met de Reach Another Foundation gaan wij op 8 maart (vrouwendag) met z’n allen breien en haken voor kinderen met een waterhoofdje in Ethiopië.

18-25 april themaweek global goals met wereldmarkt

Deelnemers aan de wereldmarkt zijn:
Talent Foundation
Kwantaniza (Oeganda)
Care for Ghana
Kobane (Syrie).

debat gemeenteraadsverkiezingen

Niet vergeten : woensdag 7 febr. 19:30u in de wereldwinkel, Hoogstraat 275 : debat met
politieke partijen over ‘Eindhoven wereldstad’ : consequenties voor het nieuwe gemeentelijke
beleid. Onderwerpen : Eindhoven en fair trade, Eindhoven en de nieuwe VN doelen, 160
nationaliteiten, de contouren van een nieuwe multiculturele stad……………..en uiteraard alles
wat u inbrengt !!
Tevens kunt u zich inschrijven voor het ‘fair-trade diner’ voorafgaand aan het debat : vanaf
18:00u een heerlijke en verantwoorde maaltijd : opgeven via info@vredesburo.nl / 040-2444707

verslag bijeenkomst transparatie van de keten

filmpjes

In het kader van het transparant maken van de keten zijn consumenten filmpjes gemaakt van 8 productgroepen.

ANBI status

Stichting Fair Trade Eindhoven heeft per 1-1-2016 een ANBI stautus.

wereldwinkel wekt zonne-energie op

Dak van de wereldwinkel ligt vol met zonnepanelen.

NIEUW! Dopper sportcaps!

Laat de natuur je was doen.

Sinds kort verkopen wij "Seepje", Het 100% plantaardige wasmiddel! Voor witte-, zwarte-, kleur-, zijde- en wolwasjes. Een doosje kost € 7,95 en is goed voor 30 krachtige wassen op alle temperaturen.