Wie zijn wij?

 Wereldwinkel Eindhoven bestaat in 2016 40 jaar.  

De doelstelling van  Stichting Fair Trade Eindhoven is  het bevorderen van eerlijke handel en  maatschappelijk verantwoord ondernemen. De stichting  is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status).  De stichting hoeft geen belasting te betalen over giften. Uw bedrag wordt dus volledig ingezet t.b.v. de activiteiten van de wereldwinkel zoals de promotie van fair trade en projecten die helpen de Global Goals van de VN te bereiken . Giften aan een ANBI zijn vaak aftrekbaar voor de schenker.

Wereldwinkel Eindhoven is aangesloten bij  Wereldwinkels Nederland. Het  is een  vrijwilligersorganisatie. Dit wil zeggen dat  er, behoudens onkostenvergoeding, geen honorering plaats vindt. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de bestuursleden.

 

Het bestuur bestaat uit:

 

   

Wil Scholten, voorzitter

 

   

Marianne van Lankvelt, secretaris/penningmeester

 

 

Carolina van kimmenade

 

Het bestuur wordt bijgestaan door:

 

Marianne Kemps , coordinator Wereldwinkel

 

Jaarrekening 2016

 

winst en verliesrekening 2016 debet credit
donatie SWE   € 11.865,00
Gift ASN Foundation   € 2.500,00
donatie particuliere schenker   € 8.007,89
kosten MBW € 20.295,13  
bankkosten € 101,21  
kosten  Eindhoven Mondiaal € 150,00  
vrijval voorziending MBW 2016    € 20.329,00
afname voorziening Ehv. Mondiaal   € 150,00
toevoeging eigen vermogen € 22.305,55  
  € 42.851,89 € 42.851,89

 

Balans balans 1-1-2016 balans 31-12-16
  debet credit debet credit
NL51 TRIO 0254738192 € 21.446,50   € 1.179,70  
NL45 TRIO 2000502202 (spaarrek)     € 20.000  
NL38 RABO 0313890110     € 2.493  
voorziening Eindhoven Mondiaal   € 730   € 580
voorziening MBW 2016   € 20.329    
lening aan fair trade importeur € 400      
eigen vermogen   € 788   € 23.093
  € 21.847 € 21.847 € 23.673 € 23.673


Per 1 januari 2017 wordt de wereldwinkel Eindhoven geexploiteerd door  Stichting Fair Profit Eindhoven. 

De activiteiten van de stichting gericht op mondiale bewustwording  bestonden uit:

  • Deskundigheidsbevordering vrijwilligers wereldwinkel;
  • Promotie Fair Trade Food;
  • Publiciteit en verdieping Global Goals;
  • Organiseren eerlijke ontmoetingen met vluchtelingen;
  • World Fair Trad Day met schoon water voor malawi;
  • Bevorderen transparantie van de keten van fair trade producten in de Dutch Design week;
  • Organiseren van een Design route Fair  Trade en Design;
  • Leskoffer fair Trade en Design
  • Promotie Fair Trade en bijdragen aan  Fair Trade Gemeente Eindhoven.

Voor deze activiteiten heeft de stichting financiele ondersteuning ontvangen van de gemeente Eindhoven een de ASN Foundation, waarvoor onze dank.

Formele gegevens:

Stichting fair Trade Eindhoven/ Wereldwinkel Eindhoven

RSIN: 812014650

KvKnr.:  17154403

BTW nummer NL 812014650B01

Bankrekeningen:  NL51 TRIO 0254738192 en  NL38 RABO 0313890110

Adres: Hoogstraat 275 , 5654NA Eindhoven

Telefoon: 040 8435034 

Openingstijden winkel: di t/m za van 12 tot 17 uur

Doelstelling  het bevorderen van eerlijke handel en  maatschapplijk verantwoord ondernemen.

 

Graag beantwoorden wij uw vragen.Vul hier uw gegevens in:Klik hier als u de tekst niet kunt lezen
Velden met een * zijn verplicht