ANBI status

Stichting Fair Trade Eindhoven heeft per 1-1-2016 een ANBI stautus. Dit wil zeggen dat de belastingedienst de stichting Fair trade Eindhoven heeft erkent als een Algemeen Nut Beogende instelling. Giften aan de stichting mogen worden afgetrokken bij  de oopgave inkomstenbelasting.